CPR

2015 blev det publicerat en ny europeisk standard för brand klassificering av kablar, den nya standarden heter EN50575, denna nya klassificering är en del av den europeiska bygg produktförordningen CPR.

CPR skall vara fullt implementerat den 1.7.2017, vilket betyder att alla tidigare nationella standarder inte längre är gällande.

Vilka kablar omfattas av CPR?

Alla kablar som används för fast installation t.ex, installationskablar, datakablar, monteringsledningar, gummikablar o.s.v.

Fast installation är nyckelordet.

En viktig detalj är att brandkablar inte omfattas av denna klassificering. 

De nya klasserna

Med den nya CPR klassificeringen har det uppstått 7 nya klasser varifrån man kan klassificera kablarna. Klasserna är indelade från A till F, där A har den högsta, medan F har den lägsta prestandan.

De 4 klasser som är intressant för kabelbranschen är B2, C, D och E. 

På den svenska marknaden skall kablar vara av klass Dca-s2, d2 i byggnader av klass Br3, medan klassen Eca är godkänt i rum med sprinkler. 

Hur ska de nya tilläggsklasserna läsas och förstås.

Utöver uppdelningen av de 4 ovanstående kategorier (B2,C, D och E) så vill de tre första (B2, C och D) också ha en efterföljande tilläggsklass.

B2 indikerar prestandan, den efterföljande tilläggsklass S kan vara (s1, s2 och s3) denna beteckning är för rök (rökutveckling) s1 har den minsta rökutveckling och så vidare.

Tilläggsklassen D kan vara (D0, D1, D2) och beskriver droppande av kabeln (frigivande partiklar) tilläggsklassen A kan vara (A1, A2, A3) vilket mäter surhetsgraden. 

Brandtest

Till de olika klassificeringarna finns olika brandtester, här under är brandtester för B2 den första och E den sista. 

Brandtest för B2 klassificering:

En kabelbunt hängs upp vertikalt i 3,5m höjd.

Nederst av kabelbunten placeras en propanbrännare, den brinner i 20 minuter.

När branden släcks, skall kablarna självsläckas och den övre delen av kablarna ska vara intakt.

Genom att använda dessa kablar som uppfyller detta test, säkrar man sig mot spridning av brand till andra områden via kabelnätet. 

Brandtest för E klassificering:

En 60cm lång kabel placeras i lodrätt ställning i ett stängt rum, därefter tändes en flamma på 1kW och brinner i 30 sekunder.

När flamman har släckts, får kabeln inte brinna vidare. 

CE märkt

När en tillverkare CE-märker en produkt, förklarar han att det är deras eget ansvar att produkten uppfyller och överens stämmer alla krav för CE-märkning och garanterar att gällande produkt får säljas i hela den Europeiska oekonomiska samarbetsområdet.

CE-märkning betyder inte, att produkten är producerad innanför EU.